English

دوره های آموزشی

رامبد والا روند پذیرش در هنر

برای اکثر ما که به استقبال سال نوی میلادی نمیریم، این موعد مصادف با موعد دیگری‌ است: اقدام برای دانشگاه‌های خارج از کشور. هر سال تعداد زیادی هنرجو قصد به رفتن دارند. تعداد کمی تن به مشقت‌ها و زمینه‌سازی‌های این سفر می‌دهند. تعداد بیشتر به دلیل هفت‌خان این پروسه، از همان ابتدا دورش را خط می‌کشند ولی هر ساله از خود می‌پرسند اگر می‌شد چه می‌شد. در این دوره با هم، جدای گذشتن از هفت خانِ اقدام، به بحث در مورد انتخاب‌ها می‌نشینیم، استیتمنت می‌نویسیم،‌پورتفولیو را جمع‌آوری و نامه‌های رسمی و غیررسمی را بررسی می‌کنیم.

امید به آن است که تا قبل از شروع سال نوی‌ میلادی پذیرش از دانشگاه‌ها از لیست کارهای انجام نشده خارج شودPowered by PersianTools | Designed by Saman Farkhak | Copyright 2018 Aria Gallery & Art Classes