English

دوره های آموزشی

رامبد والا هنر ارائه


هنرمند امروزی جدای ارائه‌ی آثار در قالب نمایشگاهی با ارائه شفاهی و کتبی کنش‌هایش رو‌به‌رو است. هنرمند برای مراوده‌ی بی‌مرز عملکردش در موقعیت‌هایی متفاوت، خواسته یا ناخواسته نیاز به تسلط کافی به زبانی بین‌المللی دارد؛ به مصاحبه یا سخنرانی دعوت می‌شود، پروپوزال ارائه می‌دهد و در جلسات نقد و بررسی شرکت می‌کند. در «هنر ارائه» با هم تمرین اجرا می‌کنیم و به زبانی بین‌المللی فعالیت‌های خود را بررسی و عرضه می‌کنیم. «هنر ارائه» دوره‌ی زبان تخصصی هنر نیست، هرچند تلاش می‌کند به زبانی تخصصی هنرمند را با چالش‌های گفتاری و نوشتاری درباره‌ی فعالیت‌های هنری‌اش روبرو کند.Powered by PersianTools | Designed by Saman Farkhak | Copyright 2018 Aria Gallery & Art Classes