English

دوره های آموزشی

کورش قاضی مراد خط به روش حسی

ظرفیت خلق آثار هنری برای ایجاد احساس در مخاطب، یک واقعیت کاملا طبیعی و بدون تردید است.

در روانشناسی هنر، رابطه بین هنر و احساس اصل مهمی است که موضوع مطالعات گسترده ای در دنیای امروزی است.

نظریه ها و تحقیقات امروزی نشان داده اند که تجربیات حسی بسیار پیچیده تر از قواعد و اصولی است که سال‌ها درگیرشان بوده ایم. رفتارهای حسی در هنر پایه ی شناخت مرزهای جدیدی است که در هنگام مشاهده و تجربه فعال می گردند. هنرمند در تجربه ی حسی خود می‌تواند آگاهانه احساسات دیگران را زندگی کند.

خط به روش حسی” برای اولین بار و بر اساس تمرکز بر دریافت های حسی هنرجو از فرم و فضاهای مثبت و منفی در خط فارسی با شیوه و تکنیک های آموزشی نوین، طراحی و تدوین شده است.

این دوره شامل سه کارگاه می باشد.

۱- کارگاه مقدماتی (۱۰ جلسه ۳ ساعته)

۲- کارگاه پیشرفته (۱۰ جلسه ۳ ساعته)

۳- کارگاه تکنیک (۱۰ جلسه ۳ ساعته)Powered by PersianTools | Designed by Saman Farkhak | Copyright 2018 Aria Gallery & Art Classes