English

دوره های آموزشی

روح الله شمسی زاده خلق و خوانش در جواهر سازی

- مبانی، مفاهیم و اصول بنیادین ، در جواهر سازی معاصر

- فرم و فضا ، اصول و روش های طراحی

- روش های ساخت و متریال های نوین

- ایجاد بستر های تولید دانش تئوریک در حوزه جواهر سازی

- ایجاد زمینه و بستر برای فعالیت حرفه ای و معرفی آثار در رویدادهای تخصصی

( کلاس بصورت تئوری و عملی 10 جلسه 3 ساعته)Powered by PersianTools | Designed by Saman Farkhak | Copyright 2018 Aria Gallery & Art Classes