English

فراخوان جواهرسازی هنری معاصر تهران

جواهر سازی هنری معاصربعنوان یک رسانه در حوزه هنرهای تجسمی و کاربردی، نقشی تأثیــر گذار در روابط 
انسانی و تعیین هویت های فردی و اجتماعیدارد. آگــاهی اجتماعی و فردی انسان امروز بعنوان مصــرف کننـده، 
جواهرمعــاصر را تحت تاثیر خود قرار داده و مفاهیمی چون هویت، قدرت، جنسیت، سلطه و... وارد جواهـر سازی
معاصر شده است. جواهر امروزه دیگر جنبه تزئینی ندارد، بلکه توجه به جنبه های مفهـــومی، زیبایی شناسانه و 
تکنیکی اثر دررابطه با بدن ( بعنـــوان زمینه ای برای ارائه اثر) مسئله جواهر سازی هنری معاصر است.
نگارخانه آریا در راستای اهداف آموزشی و ترویجی خود در هـنر معاصــر،  در صـدد است آثار هنرمندان ایرانی 
را در این حوزه به صورت تخصصی معــرفی نماید.
- شناخت پتانسیل های موجود جواهر سازی هنری معاصر ایران و معرفی روند های جاری
- شناخت رفتارهای هنری معاصر در جواهر سازی، در حوزه ایده، فناوری و ساختارهای بصری
- نگاه نوین با رویکرد خلاقانه در انتخاب مواد، ترکیب بندی و ساخت اثر
- تلاش برای بالا بردن کیفیت بصری و هنری با توجه به مفاهیم زندگی معاصر
- توجه به قابلیتهای جواهر سازی معاصر،  بعنوان یک رسانه هنری
- نگاه مجسمه سازانه و توجه به قابلیتهای غیر تزئینی جواهر بعنوان شئ هنری
- معرفی و ایجاد زمینه برای حضور هنر مندان در عرصه های بین الملل
- توجه به قابلیتهای اثر در ارتباط با بدن بعنوان زمینه ارائه اثر 
- توجه به قابلیتهای بصری (استفاده خلاقانه از عناصر بصری، رنگ، بافت و ترکیب بندی)
- توجه به قابلیتهای مفهومی، معنایی و روایتگری
- کاربست خلاقانه مواد و فن آوری ها در حوزه ساخت و اتصالات
- ( دستبند، گل سینه، گوشواره، گردن آویز، انگشتر)
- اشیاء در ارتباط با بدن و یا موضوع و کانسپت جواهر سازی معاصر
- اندازه آثار با در نظر گرفتن مقیاس انسانی و زمینه بدن تعیین گردد.
- کلیه گرایش های هنری با در نظر گرفتن شرایط ذکر شده برای اثر می توانند در این فراخـوان شرکت نمایند.
-  شرکت کنندگان می توانند تصاویر آثار خود را ( حداکثر 15 اثر ) در روزهای 8 و9 آبان 1395 در هریک از
 قالب های ذکر شده بصورت پرینت A4 به همراهفایل JPG  با کیفیت حداقل 150 dpi برروی لوح فشــــرده به
 نگارخانه تحویل دهند.
ناصـــر گیو، روح اله شمســی زاده، Kevin  Murray ( کیوریتـــــور و سردبیر مجـــــله گارلند، اســـــتاد یار
 دانشگاه هنر RMIT و پژوهشگر دانشگاه ملبورن استرالیا )
 سه برگــــزیده،  امکــان برگـــزاری نمایشگاه و یا شرکت در دوره آموزشـی هنر قـرن بیست و یکم
( بهرنگ صمـد زادگان ) ویا تاریخ هنرمعاصر (حمید سـوری ) را خواهند داشت.
انتخاب اولیه بعد از بررسی آثار و مرحله دوم از روی اصل آثار انجام می شود. آثار منتخب، زمستان 1395 
به نمایش گذاشته خواهد شد.
انتخاب از روی تصاویر به منزله انتخاب نهایی اثر نیست.
نگارخانه حق استفاده از آثار در رسانه های چاپی و اطلاع رسانی در داخل و خارج از کشور را باذکر نام هنرمند خواهد داشت.


Powered by PersianTools | Designed by Saman Farkhak | Copyright 2017 Aria Gallery & Art Classes