English

مدرسان

سعید انصافی

کیوریتور، هنرمند و پژوهشگرِ هنرهای تصویری معاصر


متولد 1353، دانش آموخته کارشناسی گرافیک (1376)  و کارشناسی ارشد تصویرسازی(1380)، از  دانشگاه آزاداسلامی تهران مرکز

او پس از پایان تحصیلات، فعالیتهای اجرایی، آموزشی و پژوهشی خود را در  ایران و ترکیه ادامه داده است.


تجربیات اجرایی و جوایز:

شرکت در 29 نمایشگاه گروهی و برپایی 7 نمایشگاه انفرادی در داخل و خارج از کشور

برگزیده و برنده :

بیینال بینالمللی پوستر وتصویر سازی لهستان، ایتالیا، چک ،پرتغال و صربستان در سالهای2007 و 2008

شانزدهمین جشنواره تصویر سازی کتاب کودک تهران بعنوان طراح و مدیر هنری در سال2013

 برنده چهارمین فستیوال تصویر سازی کتاب کودک شارجه در سال 2015


 فعالیتهای آموزشی:

تدریس در دانشگاه هنر تبریز و دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران، و مراکز علمی کاربردی تهران

موسس مدرسهی مستقل هنری استانبول، که در آن، تجربیات انصافی در قالب روشهای نوین و مستقل(ورای سنتها و سیستمهای صُلب و رایج) آموزشی با تکیه بر معیار پویایی و انطباق با جریانهای فکری معاصر به هنرجویان انتقال داده میشود.

سعید انصافی اولین تجربیات آموزشی خود را در آتلیه شخصی آغاز کرده است. این فعالیتها، با تاسیس آتلیههایی درتهران و استانبول؛  در قالب برگزاری کلاسها، کارگاهها، سخنرانیها، با دعوت از دیگر هنرمندان شناخته شدهی داخل و خارج از کشور، ادامه دارد. در این راستا، نمایشگاههای گروهی و انفرادی نیز، برای معرفی هنرجویان شاخص با هدف معرفی و ایجاد بستری برای تجربه اجرایی، در استانبول، آنکارا،تهران رشت، تبریز و شیراز برگزار شده است. Powered by PersianTools | Designed by Saman Farkhak | Copyright 2018 Aria Gallery & Art Classes